چربی گیر فاضلاب ، اهمیت استفاده از آن و انواع آن را بیشتر بشناسید