مخازن ترموپلاستیکی استوانه‌ای و عوامل مهم در طراحی