اهمیت حذف یون‌های فلزی از آب استخر و روش‌های انجام این کار